V březnu jsem přijala pozvání do sboru Křesťanské společenství Mozaika v Hradci Králové. Tématem, které spojovalo ten měsíc všechna nedělní kázání, bylo "Spojenci". Mluvila jsem o tom,...

"Les smrdí!" prohlásil můj syn. "Co to vykládáš, les přece voní!" oponoval rozhořčeně ten mladší. "Smrdí, je plesnivej!" "Ne, les voní!" Hádka to byla nekonečná...

Letos začal Velikonoční půst ve středu 1. března. Už řadu let se před Velikonoci postím - většinou od sladkého, někdy třeba i od oblíbených internetových...

Upřímně - nezažila jsem v Církvi vždy jen povznášející chvíle. Vedle podpory, duchovního povzbuzení či pocitu sounáležitosti jsem se setkala také s pomluvami, zraněním, zklamáním...