Co je láska?

V březnu jsem přijala pozvání do sboru Křesťanské společenství Mozaika v Hradci Králové.
Tématem, které spojovalo ten měsíc všechna nedělní kázání, bylo „Spojenci“.
Mluvila jsem o tom, co to vlastně je láska, a jako hlavní texty jsem si vybrala tyto dva:

A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. (1. Janův 3,23-24)

Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,34-35)

Jakou roli hraje v našich vztazích úcta, zranitelnost a oběť? Mrkněte na video – za záznam děkuji Mozaice. Délka cca 30 minut.

Co je láska podle vás? Jak by se měla ve vztazích projevovat?
Tagy příspěvků:
, ,