Supervize

je nástroj profesního růstu pro pomáhající profesionály. Ti jsou jsou ve zvýšené míře vystaveni riziku vyhoření a supervize je jeden ze základních způsobů, jak mu předcházet. 

komu poskytuji supervizi

Jste sociální pracovník, duchovní, učitel, psychoterapeut, zdravotník, vedete neziskovku? Pak se s vámi ráda uvidím na supervizi. Pomůžu vám najít nové cesty, jak pomáhat efektivně a soucitně a při tom nevyhořet.  Supervize je užitečná i v případě, že jste dobrovolník.

V čem supervize pomáhá

v reflektování práce s klienty

při vyjasňování hranic ve vztahu s klientem

v řešení problémů ve vztazích na pracovišti

při mapování osobních zdrojů

v rozboru náročných situací s klientem

v lepším řízení vašeho týmu

v odhalení vlastních silných stránek a způsobů, jak je lépe využít

když se objeví pochybnosti či etická dilemata

Chcete získat větší nadhled?

Chcete získat větší nadhled?

Jak při supervizi pracuji

V bezpečném prostředí se zaměříme na spolupráci a společné hledání řešení.

Nebudu se vás snažit léčit či opravit, ale podpořím vás a budu vás provázet na vaší cestě.

Místo toho, abychom do detailu analyzovali vaše problémy, prozkoumáme společně možnosti a zdroje pro pozitivní změnu ve vašem životě.

Můžeme hasit problémy. Dávám ale přednost dlouhodobější spolupráci, abychom jim mohli společně předcházet.

Diskrétnost je samozřejmostí, řídím se Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.

Individuální supervize

Probíhá formou individuálních setkání. Můžeme se domluvit na jednorázovém setkání, dle mých zkušeností je ale přínosnější dlouhodobější spolupráce. Je na vás, zda se budeme věnovat případové supervizi, tedy práci na konkrétní kazuistice, zda se zaměříme na rozvoj vašich dovedností nebo či otevřete jiná témata.

Aktuální cenu supervize najdete v ceníku.

 

Skupinová supervize

Je zaměřena podobně, jako individuální, lze však využít jiných forem supervize. Její přidanou hodnotou je možnost sdílení zkušeností a znalostí a získání širší zpětné vazby.

Skupina může být sestavena buď z pracovníků z různých organizací, nebo se účastní pracovníci z jednoho týmu.

Aktuální cenu supervize najdete v ceníku.

Individuální supervize

Probíhá formou individuálních setkání. Můžeme se domluvit na jednorázovém setkání, dle mých zkušeností je ale přínosnější dlouhodobější spolupráce. Je na vás, zda se budeme věnovat případové supervizi, tedy práci na konkrétní kazuistice, zda se zaměříme na rozvoj vašich dovedností nebo či otevřete jiná témata.

Aktuální cenu supervize najdete v ceníku.

Skupinová supervize

Je zaměřena podobně, jako individuální, lze však využít jiných forem supervize. Její přidanou hodnotou je možnost sdílení zkušeností a znalostí a získání širší zpětné vazby. Skupina může být sestavena buď z pracovníků z různých organizací, nebo se účastní pracovníci z jednoho týmu.

Aktuální cenu supervize najdete v ceníku.

 

Reference

Řekli o mně

Pomáháte druhým a potřebujete sami podpořit?

Pomáháte druhým a potřebujete sami podpořit?

Články mezi řečí

Když nemluvím, píšu

Aby vám mezi řečí nic neuniklo

    Ráchel Bícová

    Psychoterapeutka, supervizorka, lektorka.

    Věřím, že změna je nevyhnutelná. A pokud budete chtít, půjdu s vámi kus vaší cesty.

    napište mi

    sledujte mě