Jak poznám, že mi terapie pomáhá?

Terapeut nemá kouzelný proutek, kterým by docílil, že vymizí potíže, kvůli kterým jste terapii vyhledali.

Jsou i další věci, které pro vás sebelepší terapie neudělá: například nezmění vaši osobnost ani lidi kolem vás, nezodpoví všechny vaše otázky ani z vás neudělá dokonalého člověka.

Ovšem je zcela legitimní očekávat, že vám terapie pomůže. Podle čeho ale poznáte, že se to skutečně děje?

Posouváte se v naplňování svých cílů

Na začátku terapie je důležité vyjasnit si s terapeutem, jaký by měl být její cíl a podle čeho vlastně usoudíte, že se naplňuje. Například, jde vám o to, aby se vám ulevilo do úzkostí? Jak to tedy bude vypadat, co bude prožívat místo toho? Nebo chcete, aby se zlepšilo vaše sebevědomí? Na čem poznáte, že se to děje? Někdy může být těžké si toto definovat, ale bez toho jen těžko můžete pozorovat, v čem a jak vám terapie pomáhá.

Cíl se může i v průběhu terapie měnit – buď proto, že klient usoudí, že pro něj má jiný cíl větší hodnotu, nebo protože je cíl (dostatečně) naplněn a klient chce pracovat na dalším. V každém případě to, že terapie funguje, můžete poznat podle toho, že se v naplňování svých cílů posouváte. Zároveň je potřeba mít na paměti, že posun obvykle vyžaduje dostatečný čas.

Učíte se nové dovednosti

Dobrá terapie vám pomůže naučit se nové dovednosti. Jaké to mohou například být?

  • Lépe daří komunikovat se svými blízkými.
  • Daří se vám účinněji relaxovat a odpočívat.
  • Snáze čelíte stresujícím situacím.
  • Dokážete si lépe zorganizovat čas.
  • Daří se vám snáze vymezovat si zdravé hranice vůči druhým lidem.
  • Více si všímáte věcí, které se vám v životě daří.
  • … a řada další věcí.

Vaši blízcí si všimnou změn

Někdy si my sami nevšimneme změn tolik, jako naše rodina a přátelé. Mohou si například všimnout vašeho pozitivnějšího naladění, změn v chování a podobně. Můžete se jich i zeptat, zda a jaké změny u vás zaznamenali.

Pokud terapie funguje, obvykle se také zlepší klientovy vztahy s druhými lidmi.

Cítíte úlevu

Pokud cítíte úlevu od symptomů, terapie nejspíš funguje. Pokud jste měl například problémy s usnutím a nyní se vám daří usínat, je to jasný signál, že terapie má smysl. Úlevu také můžete pociťovat jako vnitřní zklidnění v oblasti, kvůli které jste do terapie zamířili – ať už je to rozvod, úmrtí blízkého člověka nebo nějaké trauma z minulosti. Další způsob, jak se může úleva, je nová spokojenost se sebou samým.

Je dobré vzít zároveň v úvahu, že úleva obvykle přichází ve vlnách a ve většině případů nastanou určité propady, ale postupně by měl mít váš stav zlepšující se tendenci.

Staráte se více sami o sebe

Když klient začne více vnímat své vlastní potřeby, je to pro mne vždy známkou pokroku. Pro někoho to znamená, že se začne starat o svůj vzhled, někdo si řekne v práci o snížení úvazku, jiný klient si začne pravidelně psát deník. Ať už je to cokoliv, pokud se o sebe více staráte, je to dobrý signál.

Lépe vnímáte své emoce

Dobrou známkou toho, že terapie pomáhá, je lepší vnímání vlastních emocí. Místo toho, aby vás emoce jen ovládaly a vedly vás k nevyzpytatelným reakcím, je dokážete lépe zachytit a zpracovat.

Důvěřujete terapeutovi

Dobrý vztah s terapeutem je důležitou součástí úspěšné terapie. Pokud cítíte vůči svému terapeutovi důvěru, vnímáte, že se nemusíte obávat, že vás bude kritizovat či soudit a můžete mu proto říci cokoliv, pak takový vztah sám o sobě může pro vás být uzdravující.

Jak dlouho to trvá?

Délka terapie se liší podle toho, jaký přístup terapeut využívá, a také podle obtíží klienta. Nicméně podle výzkumů asi půlka klientů pociťuje zásadní změnu po osmi konzultacích a 75% po 26 konzultacích.

Já sama se zaměřuji na krátkodobou terapii, takže s většinou klientů pracuji do deseti konzultací. Pak se s klientem domlouvám, zda vnímá dostatečnou změnu a zda můžeme tedy terapii ukončit, nebo zda chce z nějakého důvodu pokračovat, například když chce pracovat na další oblasti svého života. Pokud klient nevnímá dostatečný posun nebo mu nevyhovuje můj styl práce, doporučím mu včas někoho ze svých kolegů.

Závěrem

V sérii Terapie pro začátečníky jste se mohli dozvědět, jak poznat, zda potřebujete terapii, dále jak poznat dobrého terapeuta a také co pro vás terapie neudělá.

Máte nějaké další otázky, které vás ohledně psychoterapie zajímají? Napište mi je do komentářů – ráda se vám pokusím na ně odpovědět.

Chcete se objednat na terapii? Ozvěte se mi a domluvíme se.

Tagy příspěvků:
,