Dalších 5 mýtů o křesťanství

1. Křesťanství je berlička pro slabochy

Pokud si zlomíte nohu, berle většinou potřebujete. Na tom není nic slabošského, je to prostě realita. Připustit, že ve svém životě potřebujeme Boží pomoc, vyžaduje docela velkou vnitřní sílu. Naopak popírat své potřeby a tvářit se, že si vždy se vším víme rady sami, není známkou zdravého vnímání reality.
Ve skutečnosti se každý člověk ve svém životě o něco opírá – o majetek, partnerský vztah, rodinu, své životní přesvědčení… Křesťané se rozhodli opírat se o Boha, který je Všemohoucí a milující. Vnímají, že když si přiznají svou slabost, může se projevit Boží moc.

Co se týče slabošství, během celé historie církve bylo mnoho křesťanů pro svou víru pronásledováno a zabíjeno. Hodnocení, že křesťanství je pro slabochy, by se tak v dnešní době mohlo vztahovat jen na menšinu křesťanů žijících na zásadě pohodlném Západě. Řada křesťanů po celém světě dnes a denně prokazuje obrovskou statečnost a jsou ochotní stát na svém přesvědčení, i když to zdaleka není pohodlné.

Co říká Bible o naší slabosti?

• Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. (Římanům 5,6)

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2. Korintským 12,10)
 
 

2. Křesťané si nesmí užívat sex

Bůh nás stvořil jako sexuální bytosti. Celá jedna kniha v Bibli je o sexu – jmenuje se Píseň písní a místy se při jejím čtení skoro červenáte.

Řekla bych, že snad každý se nějakými pravidly ohledně sexu řídí – a to i ten, kdo se považuje v tomto ohledu za zcela „svobodomyslného“. I nevěřící ve své většině chápou, že provozovat sex s kdekým na potkání není zrovna pozitivní. Někdo má pravidlo, že „nikdy s kolegou“, jiný zase „ne se sestrou mojí ženy“, další „no fuj, s dětmi to dělají jen úchylové“ a tak bychom mohli pokračovat. Křesťané, kteří věří, že Bible je dobrým  návodem pro život, se řídí jejími radami i ohledně sexu.  Bible neříká nic o tom, že by sex sám o sobě byl nečistý či špatný nebo že bychom si ho neměli užívat. Zároveň v ní ohledně sexu najdeme určité směrovky. Základním pravidlem je: sex patří do závazného, milujícího vztahu mezi mužem a ženou. To nijak nevylučuje sexuální uspokojení.

Co říká Bible o sexu?

• Požehnané ať je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna!
Jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování se věčně utápěj! (Přísloví 5,18-19)

 
• Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. (1. Tesalonickým 4,3-4)

 

3. Hodní lidé půjdou do nebe

Oblíbenou představou je, že křesťané věří, že kdo dělá dobré skutky, po smrti zamíří do nebe. Bible ale ve skutečnosti říká, že nikdo z nás sám o sobě není dost dobrý na to, aby mohl získat spásu.  Křesťané věří, že jsou pro věčný život zachráněni obětí Ježíše Krista na kříži. Víra v Ježíše se pak samozřejmě projeví i v našem životě – jinak by byla mrtvá. Nejsou to ale dobré skutky, které nás zachraňují, ale jsme Bohem zachráněni, abychom mohli žít spravedlivý život. Je to mimochodem jedna z věcí, ve které se křesťanství liší od jiných náboženství. Podle Bible si věčný život a spásu nemůžeme zasloužit, můžeme je pouze přijmout jako dar od Boha. Jediné, co se od nás očekává, je, že uznáme, že potřebujeme Boží odpuštění, které nám v Ježíši Kristu je nabídnuto.

Co o naší spravedlnosti a dobrých skutcích říká Bible?

• Nikdo není spravedlivý, není ani jediný. (Římanům 3,10)

• Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar;  není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. (Efezským 2,8-9)

• Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.(Jakub 2,17)

 

4. Vzdělaný člověk nemůže být křesťan

Jan Hus. Martin Luther. Tomáš Akvinský. C. S. Lewis. Louis Pasteur. Gregor Mendel. G. K. Chesterton. Francis Schaeffer. Tito a mnozí další opravdu nebyli analfabety. Ať si vyvzpomenete prakticky jakoukoliv akademickou disciplínu, najdete v ní křesťany. Takže upřímně řečeno nevím, co co lze názor, že křesťanství je pro nevzdělané hlupáky, vlastně podepřít. Bible nás naopak vyzývá, abychom prahli po vědění a hledali moudrost. Zároveň v ní čteme, že lidské poznání je omezené a že jsou věci, které jsou mimo naše chápání.

Co říká Bible o rozumu?

• Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. (Přísloví 1,7)

• Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý úsudek on pro upřímné chová. (Přísloví 2, 6-7)

• Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. (Přísloví 18,15)

• Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. (Izaiáš 55,9)

 

5. Křesťané tvrdí, že mají pravdu, takže jsou arogantní

Takový pohled směšuje teologické přesvědčení a jednání. Jistě jsou mezi křesťany arogantní lidé. Ovšem samo přesvědčení, že mám v něčem pravdu, ze mne arogantního člověka nedělá. V Bibli čteme, že Ježíš o sobě říkal, že je jedinou cestou k Bohu a že bez něj není záchrany. Těžko od křesťanů tedy očekávat, že popřou to základní, co zakladatel jejich náboženství učil – to by v jejich očích bylo skutečně arogantní.  Věřit, že mám pravdu, rozhodně neznamená, že nemohu být laskavým člověkem s upřímným zájmem o druhé lidi – a to s namyšleností moc dohromady nejde. Přestože křesťané věří, že se v teologických otázkách ostatní zásadně mýlí, mohou (a dle mého názoru by dokonce měli) bránit právo druhých věřit a praktikovat své přesvědčení.

Co říká Bible o namyšlenosti?

• Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje. (1. Korintským 13,4)

• Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. (Přísloví 8,13)

 

5 oblíbených mýtů o křesťanství

5 mýtů o křesťanském manželství

Tagy příspěvků:
,