5 oblíbených mýtů o křesťanství

1. Být křesťanem znamená vést nudný život

Řada lidí se obává, že kdyby uvěřili v Boha, odsoudí se tím k nudnému, jednotvárnému životu bez kapky zábavy. Když ale člověk žije jako křesťan, není tím nijak zbaven své osobnosti. Ten, kdo má rád klidnou rutinu, si ji bude užívat nadále, a třeštiprdlo bude pokračovat ve svém hektickém životním stylu.

Bible je navíc plná situací, kdy se někdo radoval, a dokonce jsme v ní k radosti přímo vyzýváni. A když jsme radostní, tak se nenudíme. Je ovšem pravda, že křesťané často volí jiné typy zábavy tak, aby se vyhnuli destruktivnímu chování.

Ale ať už je člověk věřící, nebo ne, život je prostě někdy zábavný a jindy zase nudný. Má to mnohem víc co do činění s našimi životními okolnostmi a povahou, než s naším světonázorem.

Co říká Bible o radosti?

• Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti. (Žalm 16,11)

• Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. (Kazatel 2,24)

 2. Křesťanství omezuje svobodu

Lidé se často bojí o svou svobodu v tom smyslu, že nechtějí přijít o možnost dělat si, co chtějí, aniž by se museli komukoliv vykazovat. Ježíš nám dává svobodu, abychom nemuseli dělat všechno, co nás napadne.

Existuje řada vědeckých studií, které prokazují souvislost mezi aktivní vírou a nižší mírou užívání návykových látek a počtem sebevražd a menší sociální izolací. Prokázala se také vyšší spokojenost se životem u věřících lidí. Tvrzení, že jsou věřící nesvobodní ubožáci, stojí tedy poněkud na vodě.

Co o svobodě říká Bible?

Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8,32)

• V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. (Galatským 5,1)

Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. (1. Petrův 2,16)

 3. Bible je nepřátelská vůči ženám

Ve své době jen málokdo pozvedl vnímání žen jako rovnocenných bytostí, jako to udělal Ježíš. Raná církev ve skutečnosti přinesla ženám velké osvobození, potvrdila jejich hodnotu a zásadně vylepšila jejich status. Někdy je za misogyna považován apoštol Pavel a jako důkaz se používají různé části jeho dopisů vytržené z kontextu. To by vydalo na samostatný článek, ale v každém případě Pavel ve skutečnosti uznával ženy jako učitelky a vedoucí v církvi. A samozřejmě i Starý zákon je plný příběhů významných žen. Ostatně už Eva byla stvořena, protože Adam potřeboval pomoc. Bible tedy vlastně říká, že se bez nás žen chlapi neobejdou.

Co o postavení žen říká Bible?

• I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Genesis 1,18)

• Nejde už o to, kdo je… muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. (Galatským 3,28)

 4. Křesťané si myslí, že jsou dokonalí

No, nějací si to asi myslí. A myslí si to o sobě také někteří nevěřící. Ovšem Bible nikomu z nich za pravdu nedává. Křesťanská víra je mj. založená na poznání, že sami nejsme schopni být dobří, natož dokonalí. Křesťané věří, že potřebují Boží milost a odpuštění, které si nelze nijak zasloužit.

Co Bible říká o naší dokonalosti?

• Není spravedlivého, není ani jednoho… Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. (Římanům 3,10.22-24)

• Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není. (1. Janův 1,8)

5. Věda a víra nejdou dohromady

Bible sama o sobě není vědeckou příručkou a nesnaží se ani odpovědět na většinu otázek, které s vědou souvisí. Mezi vědci všech možných oborů je zároveň řada křesťanů, kteří žádný rozpor mezi vírou a vědou nevidí. Za všechny ocituji našeho známého astrofyzika Jiřího Grygara:

„Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit kdejaké pitomosti… Myslím, že křesťanství je náboženství velmi racionální… Troufám si tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným materiálním řádem tohoto světa. Nemáme žádný vědecký důkaz božské existence, stejně jako nelze podat důkaz, že Bůh neexistuje. Bůh se nedá najít v nějakém neprobádaném koutku vesmíru. Buď ho člověk najde ve svém srdci, nebo ho nenajde nikdy a nikde.“

Křesťané věří, že Bůh dal lidem rozum a rozhodně se nevyhýbají přemýšlení ani zkoumání světa, který je obklopuje.

Co říká Bible o přemýšlení o světě kolem nás?

• Jak veliké jsou skutky Hospodinovy – všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. (Žalm 111,2)

Uložil jsem svému srdci, aby pátralo a aby zkoumalo s moudrostí všechno, co bylo vykonáno pod nebem. (Kazatel 1,13)

Dalších 5 mýtů o křesťanství

5 mýtů o křesťanském manželství

Tagy příspěvků:
,