Co za vás váš pastor neudělá

Dobrý pastor/farář/kněz se za vás bude modlit – asi bych nespočítala, kolikrát jsem o modlitbu požádala. Může vás duchovně i duševně podpořit. Připraví si kázání, aby vám přiblížil Boží slovo. Bude vám oporou v těžkých časech. Může vám pomoci i prakticky – pamatuju například, jak mne můj tehdejší pastor vezl v horečkách na pohotovost. Jsou ale věci, které udělat nemůže – musíte je udělat sami.

Nevytvoří vám vztah s Bohem

Znám jednoho muže, který si stěžuje, že nemá vztah se svými dospělými dětmi, a očekává, že by mu ho měla nějak „zařídit“ jeho žena, tedy jejich matka. Že vám to připadá jako nesmysl? Přesto řada věřících očekává, že církev nějak „zařídí“ jejich vztah s Bohem. Pastor vám sice může být vzorem v tom, jak lze vztah s Bohem budovat a může vás v tomto směru povzbuzovat, ale je jen na vás, jestli se rozhodnete v tomto směru něco udělat vy sami

„Nemůže a neudělá za vás žádné rozhodnutí, protože důsledky svého rozhodnutí budete muset odžít vy sami. Nemůže a nebude nahrazovat váš čas, který potřebujete prožít se svými dětmi, abyste jim předali své hodnoty a sdíleli s nimi vaši víru. Nemůže a nedokáže vyřešit všechny vaše problémy, protože je také jenom „bratrem na cestě“. – Petr Plaňanský, pastor Křesťanské společenství Nymburk

Nepomodlí se vaše modlitby

Jak jsem již zmínila, dobrý pastor se za vás bude modlit. To ale neznamená, že není potřeba, abyste měli svůj vlastní modlitební život. Často se říká, že modlitba je vlastně rozhovor, souvisí tedy s předchozím bodem – naším osobním vztahem s Bohem. Jak by se vám líbilo, kdyby místo toho, aby s vámi někdo mluvil přímo, za vámi neustále posílal nějakého prostředníka? Ostatní věřící vás ve vašem modlitebním zápase mohou podpořit. Nikdy ale nemohou zastoupit modlitby, které můžete vyslovit jen vy.

Nebude za vás číst Bibli

Od pastorů či kazatelů právem očekáváme, že nám pomohou Božímu slovu lépe porozumět. Nelze však spoléhat na to, že nedělními kázáními dostatečně nasytíme svého ducha. Pro zdravý duchovní život potřebujeme číst Bibli sami.

Nelze čekat, že pastor způsobí váš duchovní růst. Pastor je jen člověk se svými slabostmi, zklamáními, často rodinou se svými potřebami, nečekejme, že nebude dělat chyby. Neobrátí k Bohu naše děti, nejspíš nepovede k Bohu naše přátele, nemůže se osobně věnovat každému ze sto člennému sboru.  – Petr Dvořáček, kazatel Církve bratrské Betanie Brno

Nevyzná vaše hříchy

Jsou chvíle, kdy je pro nás důležité vyznat svůj hřích nejen před Bohem, ale také před druhým věřícím nebo i před svou duchovní autoritou. Jsme to ale jen my, kdo může toto vyznání učinit – a také jsme to my, kdo vírou přijímáme Boží očištění.

Nesmíří vás s manželem či manželkou

Řada věřících se při manželských problémech obrací pro radu a pomoc na svého duchovního. Pastor může být prostředníkem v manželských konfliktech či poskytnout pastoraci. Není však zodpovědný za to, zda se vaše manželství uzdraví. To je, s Boží pomocí, práce pro vás dva.

Závěrem

Díky Bohu za dobré pastory, kteří dokáží být oporou. Každý věřící je však zodpovědný sám za sebe, za svá rozhodnutí, za svůj duchovní život. Zkrátka, každý potřebujeme stát na vlastních nohách.