Boží otcovské srdce

Jaký rozdíl je mezi životem známého zpěváka Richarda Müllera a sirotka z Rhodézie Roberta O’Makera? Jaký vliv má na naši identitu otec? A jakým Otcem je nám Bůh?

Poslechněte si moje kázání na téma Boží otcovské srdce.

Jako si mě zamiloval Otec, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. (Jan 15,9)
Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. (Římanům 8,15-16)

  • Ať již nám byl otec blízký nebo vzdálený, fyzicky přítomný či nepřítomný, chladný nebo vřelý, projevoval nám svou lásku či nás zneužíval, náš otec na nás zanechal svůj otisk.
  • Když je chybějící nebo nefunkční otec – nese to s sebou důsledky:
    odcizení, osamělost, strach z blízkých vztahů, tlak na to se prosadit, nezdravé ambice, špatný vztah k autoritám, u žen – nezdravé vztahy k mužům až promiskuita, je narušen náš obraz Boha
  • Potřebujeme Otce – ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Potřebujeme jeho uznání a povzbuzení. Potřebujeme jeho pozornost a obdiv. Potřebujeme Otcovu lásku.Potřebujeme Otce, který v nás vidí to, co není vidět na první pohled, vidí v nás potenciál a krásu.
  • Jaký je Bůh jako Otec?
    odpouští mi, miluje mě, přijímá mě, stará se o mě, dává mi dobré dary
  • Můžeme předávat Boží lásku – ale jen tehdy, když jsme jí sami plní.
Tagy příspěvků:
,