9 mýtů o zármutku

Každý z nás se někdy musel vyrovnat se ztrátou někoho nebo něčeho, co pro nás bylo důležité. Ne vždy naše okolí chápe, jak zármutek zpracováváme, a přispívají k tomu i určité mylné představy o truchlení. Tohle je několik z nich.

1. Zármutek trvá vždy jeden rok

Délka, po kterou lidé truchlí, je různorodá. Pokud zemře někdo po dlouhé nemoci ve vysokém věku, může (ale nemusí) to být pro pozůstalé snazší se s jeho smrtí vyrovnat. Pokud někomu zemře dítě, truchlí často i po mnoha letech. Obecně se dá říci, že nejintenzivnější zármutek trvá tři měsíce až rok, někteří lidé ho však prožívají i dva roky či déle. Neexistuje žádná povinná délka zármutku. Zároveň naši předci dobře věděli, proč vytvořili pro zármutek určitá pravidla, například byla určena doba, po kterou vdova či vdovec nemohli uzavřít nový sňatek. Rozuměli tomu, že zármutku je potřeba dát dostatečný čas.

2. Každým dnem to bude lepší

Někdy se k zármutku přistupuje, jako by to snad měla být chřipka. Od toho, kdo jím prochází, se čeká, že mu bude každým dnem „lépe“ až nakonec bude zase „v pořádku“. Zármutek ale JE v pořádku. Je znamením, že jsme lidskými bytostmi s normálními emocemi. Není to něco, co by se mělo léčit. Zármutek je potřeba přijmout a prožít. A není to rýmička na sedm dní.

3. Všichni prožíváme zármutek stejným způsobem

Zármutek u jednotlivých lidí se liší – ve své délce, projevech a intenzitě. Nelze říci, že je nějaký „správný“ způsob, jak truchlit. Jsme také ovlivněni výchovou a kulturou, ve které žijeme.

4. Ženy truchlí více, než muži

Muži nepociťují zármutek méně, než ženy. Vyrovnávají se s ním ale obvykle jiným způsobem. V naší kultuře očekáváme, že lidé budou truchlit emocionálním, intuitivním způsobem, což je typičtější pro ženy. Patří sem například pláč nebo slovní vyjadřování emocí, např. „je mi tak moc smutno“ nebo „probrečela jsem celou noc“. Muži prožívají zármutek většinou více rozumově. Nemohou například přestat myslet na to, co se stalo. Mohou o tom, koho ztratili, hodně mluvit, nebo přemýšlet nad způsobem, jak viditelně uctít jeho památku. Své emoce vyjadřují spíše akcí.

5. Je lepší o tom nemluvit

Bylo naopak prokázáno, že vyhýbání se rozhovoru o bolesti, kterou prožíváme, může mít negativní důsledky včetně fyzických problémů, úzkostí a deprese. Je potřeba nesnažit se naplnit očekávání okolí ohledně toho, jak dlouho by měl zármutek trvat, a mluvit o něm s lidmi, kteří pro něj mají pochopení.

6. Některý zármutek je horší, než jiný

„Prosím tě, tobě umřel pes? To nic není, sousedce umřelo dítě!“ Zármutek se nedá srovnávat. Pro každého je jeho bolest ta nejhorší a musí se s ní vyrovnat. Závody o to, kdo je na tom hůř, mu v tom nijak nepomohou.

7. Děti se se zármutkem vypořádají snadno

Děti se dokáží se zármutkem vypořádat, ale potřebují pomoc a podporu. Výzkumy ukazují, že trauma z dětství nás může ovlivňovat do dospělosti v mnoha oblastech života. Je tedy potřeba dát dětem dostatek času a pozornosti, aby se se svou ztrátou vyrovnaly.

8. Zármutek je totéž jako být smutný

Smutek je součástí zármutku, není to však totéž. Běžný smutek trvá chvíli nebo několik dnů. Je sice nepříjemné ho pociťovat, ale nebrání vám v normálním fungování. Zármutek je mnohem intenzivnější. Zármutek může zásadně ovlivnit váš život i na řadu let. Je to zároveň zdravá, normální reakce na významnou ztrátu.

9. Zármutek se týká pouze úmrtí

Zármutek může být spojen také například s odchodem do důchodu, stěhováním, rozbitým přátelstvím či rozvodem. Lidé často zármutek prožívají dokonce i nad něčím, co nikdy neměli. Truchlí nad nerealizovatelnými sny, nad dětmi, které se jim nenarodily, nad cíli, které se jim přes všechnu snahu nepodařilo naplnit… a i takový zármutek může být velmi bolestivý.

Závěrem

A jak pomoci někomu, kdo zármutkem prochází? Tady je pár tipů:

  • Dávejte najevo soucit a zájem.
  • Napište jim, v čem byl i pro vás zemřelý vzácným člověkem.
  • Zůstaňte v kontaktu.
  • Nevyhýbejte se rozhovoru o zemřelém.
  • Dávejte jim najevo, že jste na zemřelého nezapomněli.
  • Nabídněte praktickou pomoc.
  • Buďte jim nablízku ve výročí smrti, v den narozenin zemřelého apod.

Chcete vědět víc?

zarmutek

Přečtěte si knihu

Zármutek, James R. White

Kniha citlivě ukazuje, že je možné zachovat si naději i během tak těžkého období. Každý člověk prožívá ztrátu jiným způsobem, ale s Boží pomocí se můžete skrze cestu truchlení navrátit zpět k pokoji.
Pokud se ve vaší blízkosti nachází člověk prožívající zármutek, kniha vám dá několik užitečných rad, jak k takovému člověku přistupovat a jak mu pomoci.

KNIHU NAJDETE ZDE

Navštivte webové stránky

Doporučuji vaší pozornosti webové stránky umirani.cz, například článek Jak být nablízku pozůstalým. Na stránkách najdete řadu praktických rad spojených s umíráním a truchlením. Stránky provozuje mobilní hospic Cesta domů.

Přečtěte si blog Timky

Vyprávění mladé ženy o tom, jak se vyrovnala se smrtí své maminky si můžete přečíst na jejím blogu.

Věci, které neříkat nezadaným

Boží otcovské srdce

 

 

 

 

Tagy příspěvků: