8 mýtů o přátelství

Snad každý stojí o to mít kolem sebe blízké lidi, na které se může spolehnout. Aby však naše přátelství mohla dobře fungovat, potřebujeme opustit nerealistická očekávání. Tady je několik z nich.

1. Čím víc přátel, tím lépe

Možná máte na facebooku stovky „přátel“, ale těch opravdu blízkých můžeme mít jen několik. Většina z nás má různé okruhy známých a kamarádů, nicméně pro budování hlubokého přátelství je potřeba věnovat mu čas a energii a ani jednoho nemáme nekonečně mnoho. Nejde až tak o kvantitu, jako o kvalitu daného vztahu.

2. Přátelé by se měli snažit, abych byl šťastný

Ačkoliv přátelství do našeho života přináší radost, ani ten nejlepší kamarád nás nemůže učinit šťastným. Očekávat od přátel něco takového může vztah poškodit nebo i zničit.

Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. (Filipským 4,19)

Bože… doufající v tebe však budou šťastní. (Žalm 5,12)

3. Přátelství jsou navždy

Používání termínu „nejlepší kamarád/ka“ je spojeno s romantickými představami, že přátelství musí trvat navždy. Realitou však je, že přátelé do našeho života přicházejí, ale také z něho zase odcházejí. A ne vždy to musí být kvůli nějakému konfliktu – vzdálit se mohou naše zájmy či názory, můžeme se odstěhovat, změní se naše životní situace… a někdy ani nevíme, čím to, že se někdo z našeho života vytratil. Některá přátelství trvají roky, jiná však jen krátce, přesto v nás zanechají hlubokou stopu. Užívejme si přátelství, které právě máme, bez nároku na to, aby trvalo napořád.

friends-1209449_6404. Mužům na přátelství tolik nezáleží 

Ačkoliv mužská přátelství mají obvykle jinou podobu, než ta ženská – bývají např. více zaměřena na společnou činnost – neznamená to, že muži o přátelství nestojí.

I pro ně je těžké, když se nějaké jejich přátelství rozpadne, i když to většinou dávají najevo jiným způsobem.

5. Přátelé si ve všem rozumí

V každém přátelství narazíme na něco, v čem si s tím druhým nerozumíme nebo spolu nesouhlasíme. Nemusí to být nutně konec vztahu, pokud jsme ochotni se navzájem respektovat.

6. Přátelé o sobě všechno vědí

Pokud někdo sdílí se svými kamarády naprosto všechno, pravděpodobně má problém držet si zdravé hranice. Přátelství nezakládá nárok toho druhého vědět vše o každé minutě mého života. Takový vztah spíše dusí, než aby nás pozvedal a rozvíjel.

7. Dobrý přítel tě nikdy nezklame

I ti nejlepší přátelé jsou jenom lidé. A lidé, jak známo, mají svoje slabosti, a pokud stojíme o přátelství s někým, je důležité naučit se tyto slabosti tolerovat. Přátelé také většinou neovládají telepatii a nemohou tak vědět, že vám něco vadí či co byste od nich potřebovali – je tedy potřeba jim to říci. A dokonce ani ti nejbližší přátelé nejsou vždy schopni tady pro nás být, když je potřebujeme, například když sami prochází těžkostmi.

Přestože nás však mohou dobří kamarádi někdy zklamat, vnímáte u nich, že se vám nesnaží nijak ublížit. To odlišuje přátelství od nezdravých vztahů.

8. Přátelství se objeví sama od sebe

Mnoho lidí očekává, že přátelství se v našem životě objeví tak nějak samo od sebe. Tak jsme na to byli zvyklí v dětství, kdy jsme našli kamarády ve škole či sousedství. V dospělosti to však bývá již složitější. Ne všichni přátelé ze střední nám, jak se během let měníme, zůstávají, a ne pro každého je snadné vytvořit si přátelství nová.

V tom vidím také jednu z výhod života v církvi – potkáme v ní řadu lidí, na které bychom jinak těžko narazili, a mohou tak vzniknout opravdu nečekaná přátelství.

„Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni.“
– Mark Twain

Chcete vědět víc? Přečtěte si knihu.

pratelstviJose Tolentino Mendoca: Přátelství je víc než láska

Přátelství je podle autora vztah rovných partnerů, kteří si naslouchají a rozumějí i tam, kde se ten druhý už neumí vyslovit, kteří s sebou nesou těžkosti života a umí se postavit i obětovat jeden za druhého. Teologický termín přátelství má podle něj hluboké základy v Bibli, jak přesvědčivě ukazuje na velkých postavách Písma, jako jsou Abrahám, Mojžíš, Rut a Noemi, David a Jonatan, David a Absolón, Jobovi přátelé, Ježíš a jeho přítel Lazar, Ježíš a Petr  a další.

vydal Portál, 2013, 208 stran

[wysija_form id=“2″]

 

Tagy příspěvků:
, ,