4 mýty o domácím vzdělávání

Pokud se rozhodnete učit své dítě či děti doma, tedy pro domácí vzdělávání (DV), setkáte se opakovaně s několika oblíbenými mylnými představami. Tady jsou.

socializaceDěti v DV nemají šanci se socializovat

Asi by bylo potřeba nejprve si vyjasnit, co je to vlastně ta socializace. Definice praví:

Socializace je proces, při kterém se jedinec začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy, chování, schopnosti a učí se sociálním rolím.

Pro socializaci je potřeba, aby dítě nebylo od společnosti izolováno. Domácí školáci, které znám, nejsou zavření ve sklepě, ale mají spoustu aktivit, při kterých přijdou do kontaktu s lidmi. Na prvním místě je to pochopitelně rodina, která je primárním nositelem kultury, poskytuje dítěti základ norem, hodnot a kulturních vzorců, jako jsou zvyky, tradice, mravy, zákony. Děti mají kontakt také se sousedy, přáteli, chodí na kroužky, sportují, chodí do skauta, setkávají se na akcích s dalšími domácími školáky a bývají v interakci s lidmi různých věků. Ve skutečnosti bývá socializace dětí z domácího vzdělávání zdravější a efektivnější, než ta u dětí z tradičních škol. To, že dítě není každý den v jedné místnosti se třiceti vrstevníky, neznamená, že se nesocializuje.

child-865116_640Děti se doma nenaučí tolik, jako ve škole

Ve skutečnosti se většina domácích školáků toho naučí víc, než v tradiční škole. Je totiž mnohem větší šance při výuce respektovat jejich odlišnosti, jejich zájmy a cíle. Je to vzdělávání individuální, dítě se zbytečně nezdržuje tím, co zvládne rychle, a naopak pokud mu něco nejde, je možnost tím strávit více času. Někdy jsou lidé překvapeni, že doma stráví děti školou tak dvě, tři hodiny denně. Mají dojem, že se děti flákají. Při individuálním vzdělávání je však čas mnohem efektivněji využíván. Dítěti tak navíc zbude více času na jeho specifické zájmy, které může do hloubky rozvíjet. Výsledky domácího vzdělávání ukazují, že se děti takto vzdělávané znalostmi nejen vyrovnají dětem z běžných škol, ale většinou se pohybují spíše v nadprůměru.

math-1547018_640Rodiče nemají kvalifikaci k tomu, aby učili

Přece učitelé musí vystudovat pedagogickou fakultu, aby mohli učit. Jak si mohou nějací rodiče bez takového vzdělání myslet, že mohou učit své děti? Učit celou třídu odlišných dětí a učit několik svých dětí – to se nedá vůbec srovnávat. Velkou výhodou rodičů oproti učitelům ve škole je, že opravdu znají své děti. Vědí, co na ně platí, jaké mají potřeby. A pokud se rozhodnou je učit doma, přijímají svou zodpovědnost za vzdělání svých dětí a chtějí do něj skutečně investovat čas a energii.

Znamená to, že všichni rodiče zvládnou učit všechny předměty? Jistěže ne. Ale zvládnou na výuku těch předmětů, které nejsou zrovna jejich parketa, někoho vhodného najít. Řada rodičů s dětmi v domácím vzdělávání se také domlouvá na vzájemné výpomoci.

stocksnap_qmjzj5vei3Děti v DV se nenaučí fungovat v reálném světě

Jakože v reálném světě sedíte den co den v jedné místnosti se třiceti stejně starými lidmi a s jednou starší osobou, která nařizuje, co máte dělat, potichu si zapisujete poznámky, musíte se pokaždé přihlásit, když chcete něco říct, musíte se dovolit, když chcete jít na záchod, hrozí vám šikana a tak podobně? Škola je uměle vytvořené prostředí. V reálném světě se setkáváme s lidmi různých generací. Jsme zodpovědní za svoje peníze, zdraví a vztahy. Čteme knihy, zajímají nás nové věci, cestujeme, řešíme politiku. Když narazíme na nějakou překážku, musíme přijít na to, jak se s ní vyrovnat. To je reálný svět a reálný život – neustále se mění. Často se setkávám s námitkou, že se děti přece musí učit povinnostem. S tím naprosto souhlasím – a nijak se to nevylučuje s domácím vzděláváním. Řada studií prokázala, že děti z domácího vzdělávání jsou lépe připraveny na reálný život, protože mívají vybudované zdravější sebevědomí.

Závěrem

Domácí vzdělávání dává mě i synovi možnost naučit se mnohem více také o sobě. Pro syna je to šance vzít skutečnou zodpovědnost za to, co se naučí, já zase dobře vím, že v tomto směru nemohu spoléhat na školu. A ani náhodou nejsme izolovaní od okolního světa – místo toho máme skvělou příležitostí ho společně objevovat zajímavým, kreativním způsobem.

Chcete vědět víc?

Podívejte se na stránky Asociace domácího vzdělávání.

 

evidence

homeschoolerproblems.tumblr.com

Tagy příspěvků:
, ,